Effektiv allergibehandling
sedan 1987!

BICOM Bioresonans

 

BICOM Bioresonans är en komplementär behandlingsmetod som framför allt används när det gäller allergibesvär. Bicom bioresonansterapi började utvecklas på 1970-talet i Tyskland och idag används Bicom i cirka 90 länder av terapeuter, läkare, veterinärer, tandläkare, på kliniker och på sjukhus.

Kroppen kommunicerar både med materia (tex proteiner) och med energi (elektromagnetiskt). Dessa elektromagnetiska fält svänger/vibrerar med specifika frekvenser. Det är i dessa energifält som Bicom arbetar. Bicom läser in och använder frekvensmönster från ämnen/allergener och organismer (patienten) och framställer inga egna frekvenser. Bioresonansterapi innebär att du inte kan behandla något som inte finns hos patienten. Har patienten tex inte en överkänslighet mot mjölk sker ingen resonans (”effekt”) när man sänder mjölkfrekvensen till patienten. Detta faktum fungerar som ett slags skydd mot felbehandling.

 

Man kan lite kortfattat säga att man läser av reaktionen på olika ämnen och behandlar med hjälp av förändrade (terapeutiska) frekvensmönster från dessa ämnen och i de flesta fall också med patientens gensvar på behandlingen.

Bicom har olika behandlingsprogram som kan förstärka, försvaga, invertera (spegelvända) och filtrera de inlästa frekvensmönstren från ämnen och organismer och skapar på så sätt sina terapeutiska frekvensmönster.

Pris

Nybesök 90min

800kr

Återbesök 60min

600kr

Hälsoanalys 90min* 

1100kr

* Läs mer på BokaDirekt

Hur går behandlingen till?

Steg 1. 

Man börjar med att fastställa ett referensvärde, ett ”normalvärde” hos patienten. Värdet är bara giltigt vid detta tillfälle, eftersom det påverkas av patientens dagsform. Man sänder en svag elektrisk signal genom patienten och en mätare registrerar motståndet, det vill säga styrkan på signalen när det kommer ”ut” från patienten. (Detta är ingenting som känns över huvud taget).

Steg 2. 

Patienten exponeras därefter för ett ämne, t.ex. mjölk eller annat ämne som man misstänker kan skapa en allergisk reaktion. Ämnet (som finns i ett provrör) placeras i en bägare där Bicom kan läsa in frekvensmönstret. Bicom skickar därefter ämnets frekvensmönster till patienten och värdet läses av. (OBS: Mätningen skapar ingen allergireaktion eftersom man bara använder frekvenserna, inte själva ämnet)

Genom att jämföra detta värde med referensvärdet ser terapeuten om det finns reaktion mot ämnet eller inte. Förändrat värde betyder reaktion.

 

Steg 3. 

Sedan påbörjar man själva behandlingen. De ämnen som patienten visat reaktion mot vid mätningen används i behandlingen. Bicom omvandlar ämnets frekvensmönster till terapeutiska frekvensmönster.

Dessa frekvensmönster sänds till patienten via sladdar med elektroder som placeras mot kroppen. Oftast används en mjuk platta utmed ryggen. I de flesta fall återkopplas patientens gensvar för att anpassa behandlingen. Detta görs med hjälp av klotelektroder i händerna eller mjuka elektrodplattor på andra ställen på kroppen. Behandlingstiden kan variera men är i genomsnitt ca 30 minuter.

Sammanfattning

Steg 1: Bioenergetisk test.

Steg 2: Fastställande av vad det är som orsakar patientens besvär.

Steg 3: En behandlingsplan görs.

Hur lång är en behandling?


Behandlingssessionerna varierar i längd beroende på terapin. I genomsnitt varar de ungefär 30 minuter.

Vad skall patienten göra under behandlingen?
Patienten är ansluten till BICOM-enheten under behandlingssessionen och kan sitta eller ligga i ett helt avslappnat läge.

Finns det några bieffekter?


Bioresonansmetoden har inga skadliga biverkningar och är helt smärtfri.

Hur många behandlingar behövs?


Antalet sessioner varierar beroende på patienten och  symtomen. Ibland ger bara några få sessioner en varaktig effekt. I vissa fall måste behandlingar upprepas med längre intervaller.

Bicomstatistik internationellt


• Mer än 35 års erfarenhet
• Totalt finns det mer än 17.000 utrustningar i användning i mer än 90 länder
• Bicom används på cirka 600 statliga sjukhus
• Uppskattningsvis 56% av användarna utanför Tyskland är läkare
• I Tyskland är 61% av användarna läkare

MoWe.jpeg

Jag finns hos MOWE Yogacenter i Torshälla

Andreas Lindblom
PT & Näringsterapeut

070-6319354

info@naringsmedicinskpraktik.se

Eskilstunavägen 34
644 30 Torshälla

Copyright NM Praktik AB - All rights reserved