top of page

Bicom Bioresonans

Bicom Bioresonans är en biofysisk frekvensmaskin utvecklad för att analysera och behandla patienter.

Liksom akupunktur och homeopati är det en form av komplementär medicin användbar för att komplettera konventionell medicin.

Bicom Bioresonansterapi är effektiv mot allergi och astma, intoleranser, stress, utmattning, magproblem, IBS, hudproblem, hormonell obalans mm. Alla terapeuter utbildas i Norden och världen över i samarbete med konventionell medicin och andra behandlingsmetoder. Uppskattningsvis är det idag 55% läkare som jobbar med Bicom Bioresonans internationellt och resten är terapeuter. Totalt finns det mer än 17.000 maskiner i bruk i mer än 90 länder. 

 

I Sverige ser det dock lite annorlunda ut då vi har ett annorlunda system. Om man jämför med Tyskland har läkarna där ett personligt ansvar över resultatet hos patienten medan läkarna i Sverige endast följer regelverket. Bioresonansterapi är inte accepterat på samma sätt i den svenska sjukvården som det är i andra länder p.g.a. svensk lagstiftning.

 

Med hjälp av Bicom mäter terapeuten kroppens frekvenser, vår energi i cellerna. Maskinen registrerar individuellt vilka inre besvär och obalanser som finns i din kropp, för att sedan använda dem i terapin. Bicom mäter avvikelser i våra celler och uppstår en resonans, ett gensvar, behandlas det området. Med andra ord under behandlingen testar terapeuten vilka områden obalanserna sitter eller vilka ämnen man är känslig mot, för att sedan spegelvända frekvensmönstret och släcka ut dem. Har du t.ex. allergi mot mjölk eller vete kommer terapeuten få ett gensvar och kan då behandla den reaktionen.

Bicom Bioresonansterapi är en holistisk och individuell behandlingmetod som ser olika ut på alla patienter.

Man fokuserar inte på ett symptom, utan ser till helheten och kan därefter hitta grundorsaken till patientens upplevda problem.

Bicom-behandling


Första besöket 75min
995:-
(Analys & behandling)

Återbesök 60min
750:-

* Vid helgdagar tillkommer extra kostnad

Behandlingen

Före behandlingen behöver terapeuten en anamnes (fallhistorik) från patienten och en analys för att ge en helhetsbild över situationen. Terapeuten kan använda bioresonans för att göra detta. 

Steg 1: Bioenergetisk test för att kolla energinivån.

Steg 2: Fastställande av vad det är som orsakar

patientens besvär.

Steg 3: En behandlingsplan görs.

 

Vanliga frågor

 

Hur lång är en behandling?


Behandlingssessionerna varierar i längd beroende på terapin. I genomsnitt varar de ungefär 30 minuter och
patienten är ansluten till BICOM-enheten under behandlingssessionen och kan sitta eller ligga i ett helt avslappnat läge.

Finns det några bieffekter?


Bioresonansmetoden har inga skadliga biverkningar och är helt smärtfri.

Hur många behandlingar behövs?


Antalet sessioner varierar beroende på patienten och  symtomen. Ibland ger bara några få sessioner en varaktig effekt. I vissa fall måste behandlingar upprepas med längre intervaller.

Vem fungerar bioresonansterapi på?

VUXNA: Erfarenheten visar att BICOM bioresonansmetoden kan kombineras mycket effektivt med konventionell medicin och andra terapimetoder. Det är också lämpligt för behandling av gravida kvinnor från den tredje månaden.

BARN: För barn är BICOM bioresonansmetod både smärtfri och mild. Mamma eller pappa kan underhålla sitt barn under behandlingen eller de kan titta på en film tillsammans. En stor fördel för barn som är lite rädda är att det bara är minimal fysisk kontakt under behandlingen. Åldersgräns för behandling av barn i Sverige är åtta år. 

DJUR: BICOM bioresonansmetod är smärtfri för djur. Dessutom är det stressfritt för både djuret och dess ägare. Det kan också enkelt användas för att behandla större djur som hästar.

Bicomstatistik internationellt


• Mer än 35 års erfarenhet
• Totalt finns det mer än 17.000 utrustningar i användning i mer än 90 länder
• Bicom används på cirka 600 statliga sjukhus
• Uppskattningsvis 56% av användarna utanför Tyskland är läkare
• I Tyskland är 61% av användarna läkare

bottom of page