top of page

Hur arbetar en Näringsterapeut

 

Näringsterapeutens uppgift är att hitta orsakerna till varför biokemiska obalanser har uppstått och strävar efter att stödja kroppen till hälsa genom att försöka skapa en dynamisk jämvikt mellan kroppens olika system med hjälp av livsstilsförändringar, läkande kost, örter och näringstillskott.

Samtalet med klienten och anamnesen (hälsodeklarationen) är två mycket viktiga verktyg vid näringsterapin. Genom dessa kan terapeuten ofta få en mycket bra översikt över situationen.

Genom åren har också ett stort utbud av högkvalitativa funktionsmedicinska analyser utvecklats. Med dem kan man analysera körtel- och organfunktioner och få mer information om vilka obalanser som ligger till grund för symptomen du upplever.

Terapeuten skräddarsyr varje behandling genom att kombinera olika näringsämnen och örter i syfte att stöda olika körtel- och organfunktioner. I näringsterapin ingår även kostrådgivning och livsstilsrådgivning.

​Näringsterapeuten kan, beroende på vilken inriktning hon har, arbeta med funktionsmedicinska analyser men även hårmineralanalyser, blodanalyser, kinesiologiska tester, bioresonans, frekvensterapi, irisanalys, kroppstypsbestämning m.m.

Definitionen av en näringsterapeut enligt Näringsmedicinska Terapeutförbundet (NMTF) lyder så här:

​" En utbildad näringsterapeut har studerat biokemi, nutrition samt vitamin- och mineralterapi. Näringsterapeuten erbjuder yrkesmässig rådgivning angående hur kroppen bäst bibehåller och eventuellt återställer den naturliga näringsbalansen trots sjukdom, operationer, trauma, näringsbrister mm. 

Man tillämpar kunskaper om hur kosten, vitaminer, mineraler, aminosyror, enzymer, fettsyror, antioxidanter m.m. påverkar kroppens anatomi, fysiologi och biokemiska funktioner.

Näringsterapeutens mål är att främja optimal hälsa genom att rekommendera ett skräddarsytt kost- och kosttillskottsprogram för varje klient.”

Green Juice
Nutritional Cooking
bottom of page